2006/Jul/05

บล๊อกอีกกันของผม อันแรกผมไปทำที่ http://www.gotoknow.org/wawisay แล้วก็มาเจอบล๊อกนี้ก็เลยยากจะมาลองเล่นดูว่ามันจะต่างหรือดี หรือกว่ากันยังไง แฮ ผมว่าจะทำเกี่ยวกับ ประสบการของผม เหอะ ๆๆ พึ่งจะอยู่ปีสองเอง เหลือเวลาอีกสอง หรือสามปีก่อนที่ผมจะจบจากมข. COE 15 คร๊าป


edit @ 2006/07/05 17:59:51

Comment

Comment:

Tweet